Gelecekteki Perakende Antak kalma: NCLT, BoI’nin İflas Davalarına Karşı Amazon Dilekçesinde Biriki Siparişi Verdi

Ulusal Firmalar Hukuku Mahkemesi (NCLT) Pazartesi günü, Amazon’un Bank of India’nın borca ​​batmış Future Retail’e (FRL) karşı batkı çözüm süreci başlatma talebine karşı açmış olduğu dilekçeye ilişkin kararını saklı tuttu. Amazon ve Bank of India’nın argümanlarını dinledikten sonrasında ( BoI) Pazartesi günü, mahkeme, e-perakendeciye, borç verenin ibrazına ilişkin yazılı yanıtını Perşembe gününe kadar sunması emirini verdi. NCLT’nin Pradeep Narhari Deshmukh ve Shyam Babu Gautam başkanlığındaki Mumbai bankası, mevzuyla ilgili emri saklı tuttu. Bu yıl, BoI, kredi geri ödemelerinde temerrüde düşen FRL’ye karşı batkı çözüm süreci başlatmak isteyen mahkemeyi harekete geçirmişti. Amazon, FRL’nin Singapur Acil Durum Hakeminin Ekim 2020’deki ödülünü onurlandırmadığını ve borç verenlerin bir anlaşmaya giremeyeceklerini savundu. FRL ile sözleşmeyi ihlal eden çerçeve anlaşması. E-perakendeci, FRL tarafınca sözleşmenin ihlal edilmiş olduğu iddiasıyla Singapur’daki Acil Durum Hakemi’ni hareket ettirdi. BoI, Borç verenin FRL’ye karşı savunmasının Amazon ile hiçbir bağlantısı yoktur, bu sebeple işlemler Hindistan Merkez Bankası (RBI) yönergeleri ve İflas ve İflas Yasası (IBC) hükümlerine uygundur. BoI’nin itirazına karşı Amazon, 12 Mayıs’ta dosyalandı IBC’nin 65. Kısmı uyarınca hileli yada fena niyetli kovuşturma başlatma cezasına ilişkin hükümlerle ilgili bir müdahale uygulaması. FRL, Rs’nin ödemesinde temerrüde düştü. Amazon ile devam eden davalar ve öteki ilgili mevzular içinde borç verenlerine 5,300 crore. Future Group’un Amazon’un karşı çıkmış olduğu Reliance ile önerilmiş olduğu antak kalma da suya düştü. Mart ayında BoI, halka açık bir bildiriyle FRL’nin varlıkları üstündeki sorumluluğunu talep etti ve halkı Kishore Biyani liderliğindeki Future grup şirketinin varlıklarıyla uğraşmaya karşı uyardı. .BoI, FRL’nin baş borç verenidir.Dava hakkında, Dhir ve Dhir Associates’in Ortak Ortağı Ashish Pyasi, mahkemenin bir borç ve temerrüt olduğuna ikna olması halinde ve davaların, davanın çözümü haricinde herhangi bir amaçla açılmayacağını belirtti. kurumsal borçlu, ondan sonra borçlu aleyhindeki dilekçe kabul edilecektir.” Çoğu zaman, üçüncü kişilerin aciz davasında herhangi bir hakkı yada söz hakkı yoktur ve davaların çoğunda davanın ana tarafları davacı ve davalı olduğundan müdahale reddedilir. Dolayısıyla Amazon’un BoI dilekçesinin reddedilmesine müdahalesi yukarıdaki kriterler üstünden kontrol edilecektir.”

Teknoloji Haberleri